Sống chất

Mong đợi và lo sợ của các nghệ sĩ khi đô thị biến hình Mong đợi và lo sợ của các nghệ sĩ khi đô thị biến hình

Khai thác chủ đề biến đổi hình thái không gian đô thị tại Việt Nam, triển lãm “Chuyển mình hứng khởi” của 3 nghệ sĩ đến từ 3 nước khác nhau trong khuôn khổ Liên hoan “Múa đương đại: Sự...