Sống Mới - Thông tin tinh tế, góc nhìn khác biệtTin lên kệ

Đổi mới tư duy và kết nối cố vấn khởi nghiệp sáng tạo Đổi mới tư duy và kết nối cố vấn khởi nghiệp sáng tạo

Đó là thông điệp mà diễn đàn tư duy mới và kết nối cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo muốn gửi đến cộng đồng startup Việt thông qua những phát biểu, phân tích của các diễn giả, chuyên...