Sống Mới - Thông tin tinh tế, góc nhìn khác biệtTin lên kệ

VinES và SolarBK hợp tác sử dụng điện mặt trời mái nhà kèm pin lưu trữ VinES và SolarBK hợp tác sử dụng điện mặt trời mái nhà kèm pin lưu trữ

Theo thỏa thuận hợp tác, SolarBK sẽ là đơn vị phân phối chính thức cho sản phẩm pin lưu trữ của VinES, triển khai giải pháp tích hợp điện mặt trời mái nhà kèm pin lưu trữ năng lượng (Solar+BESS)...