Sống Mới - Thông tin tinh tế, góc nhìn khác biệtSống chất

Nhân cơ hội “bình thường mới” để thay đổi hành vi với môi trường bảo vệ trái Nhân cơ hội “bình thường mới” để thay đổi hành vi với môi trường bảo vệ trái

Thế giới vừa “sống chậm” tạm dừng phá rừng, sản xuất thải chất độc hại ra môi trường được một thời gian ngắn khi dịch Covid-19 bùng phát. Các nhà khoa học muốn nhân cơ hội này để loài người...