Phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệPhát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ

HV 14:57 15/7/2022

Ngày 15/7, Hội nghị giao ban các Hội Khoa học và Kỹ thuật ngành toàn quốc năm 2022 do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta) tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội.

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - cho biết: Trong nửa đầu năm 2022, Vusta và các hội ngành toàn quốc đã đoàn kết, tập hợp và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong bối cảnh Việt Nam vừa trải qua đại dịch Covid-19 để qua đó đạt được nhiều kết quả đáng tự hào. 

Theo đó, Liên hiệp Hội Việt Nam thể hiện trách nhiệm là cầu nối giữa các hội thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tham mưu với Đảng và Nhà nước nhiều vấn đề lớn, các chủ trương, chính sách về xây dựng, phát triển đất nước qua các hoạt động thiết thực, bao gồm tư vấn phản biện về khoa học công nghệ, phổ biến kiến thức, công tác tư tưởng, chính sách với trí thức, đào tạo nguồn nhân lực...

Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội Việt Nam cũng khuyến khích các hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ thông qua việc tổ chức thành công các cuộc thi sáng tạo khoa học như: Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC); Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc; Lễ tôn vinh trí thức Hội tiêu biểu năm 2022... để từ đó góp phần tạo nguồn động viên, khích lệ trong cộng đồng các nhà khoa học và công nghệ Việt Nam. 

Các hội ngành toàn quốc cũng đã phát huy vai trò quan trọng trong công tác tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, nhất là trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Cùng với đánh giá kết quả hoạt động, tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận về cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức Liên hiệp Hội Việt Nam đối với đất nước; các cơ chế, chính sách đối với phát triển khoa học và công nghệ... Trong đó, nhiều đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chính sách, phát luật đã nhận được sự đồng tình của các đại biểu tham dự hội nghị.

Để phát huy kết quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2022, Liên hiệp Hội Việt Nam xác định tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện Kết luận số 35-KL/TW ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Đồng thơi, Vusta sẽ tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của Liên hiệp Hội và 8 nhiệm vụ trọng tâm với các hội ngành toàn quốc nhằm tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Phan Xuân Dũng đã bày tỏ mong muốn các hội ngành toàn quốc sẽ tích cực tham gia, đóng góp nhiều hơn nữa cũng như thể hiện rõ vai trò, nhiệm trong việc xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. 


HV

Từ Khóa :