Trang 1 | Thẻ bài viết "phao-hoa-don-nam-moi"Thẻ bài viết "phao-hoa-don-nam-moi" (1 bài viết) - Trang 1

Việt Nam và Thế giới tưng bừng đón năm mới 2020 bằng bữa tiệc âm thanh, ánh sáng 1 năm trước Việt Nam và Thế giới tưng bừng đón năm mới 2020 bằng bữa tiệc âm thanh, ánh sáng

Màn bắn pháo hoa ở Tháp Sky ở Auckland (New Zealand) và cầu cảng Sydney (Australia) đã mở đầu cho...