Trang 1 | Thẻ bài viết "bao-cao-nhan-quyen"Thẻ bài viết "bao-cao-nhan-quyen" (1 bài viết) - Trang 1

Mỹ thay đổi “định hướng”, xếp Trung, Triều, Nga, Iran vào “nhóm gây bất ổn” 3 năm trước Mỹ thay đổi “định hướng”, xếp Trung, Triều, Nga, Iran vào “nhóm gây bất ổn”

Ngày 20/4, Quyền Ngoại trưởng Mỹ John Sullivan đã công bố báo cáo thường niên về tình hình nhân quyền...