Trang 1 | Thẻ bài viết "samoled"Thẻ bài viết "samoled" (1 bài viết) - Trang 1

Samsung có thể trang bị màn hình SAMOLED cho Galaxy S11 10 tháng trước Samsung có thể trang bị màn hình SAMOLED cho Galaxy S11

Samsung đã được cấp bằng sáng chế cho nhãn hiệu màn hình SAMOLED trước thời điểm Galaxy S11 ra mắt....