Xăng, dầu tăng giá lần thứ 8 kể từ đầu năm 2021Xăng, dầu tăng giá lần thứ 8 kể từ đầu năm 2021

HV 14:20 12/5/2021

Trong lần tăng giá thứ 8 này, giá mỗi lít xăng E5 RON 92 đắt thêm 440 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 370 đồng/lít, các mặt hàng dầu tăng tối đa 570 đồng/lít.

Theo Liên Bộ Công Thương - Tài chính, kể từ 15 giờ ngày 12/5, giá xăng E5 RON 92 cao nhất không quá 18.420 đồng/lít, tăng 440 đồng/lít so với lần điều chỉnh trước đó. Xăng RON 95 tăng ít hơn, 370 đồng/lít lên 19.530 đồng/lít.

Trong các sản phẩm dầu, dầu hoả tăng nhiều nhất với 570 đồng/lít, lên 13.820 đồng/lít. Kế đến là dầu diesel, tăng 450 đồng/lít lên 14.770 đồng/lít. Dầu madut tăng thấp nhất với 250 đồng/kg, lên 14.270 đồng/kg.

Đây là lần tăng giá thứ 2 liên tiếp từ tháng 4 và là lần tăng giá thứ 8 kể từ đầu năm 2021. Như vậy, kể từ đầu năm 2021, giá xăng E5 RON 92 đắt thêm 2.910 đồng/lít, xăng RON 95 tăng tổng cộng 2.560 đồng/lít.

Cùng với điều chỉnh giá xăng dầu, cơ quan điều hành cũng chi 1.900 đồng từ quỹ để bù cho mỗi lít xăng E5 RON 92 và RON 95 là 1.050 đồng. Mức chi cho dầu madut là 500 đồng/kg, dầu diesel và dầu hoả là 400 đồng/lít.

Trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục điều chỉnh tăng, tại cuộc họp về điều hành giá những tháng cuối năm 2021, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã yêu cầu Bộ Công Thương cần phối hợp với Bộ Tài chính để điều hành giá xăng dầu linh hoạt, bảo đảm giá xăng dầu trong nước bám sát diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới. Đồng thời, liên bộ cần tính toán, sử dụng Quỹ Bình ổn giá hợp lý để hạn chế giá xăng dầu trong nước tăng đột biến, nhất là khi mặt bằng giá xăng dầu thế giới tăng cao.


HV