Trang 2 | Thẻ bài viết "xu-huong-thoi-trang"Thẻ bài viết "xu-huong-thoi-trang" (13 bài viết) - Trang 2

Phát minh hàng dệt may lấy cảm hứng từ loài nhện 2 năm trước Phát minh hàng dệt may lấy cảm hứng từ loài nhện

Bền hơn thép gấp 5 lần, những phẩm chất độc đáo của tơ nhện đã được người Hy Lạp cổ...