Trang 1 | Thẻ bài viết "surface-pro-4"Thẻ bài viết "surface-pro-4" (1 bài viết) - Trang 1

Surface Pro mới: cũ ngoài, mới trong 4 năm trước Surface Pro mới: cũ ngoài, mới trong

Surface Pro mới không có nhiều thay đổi so với Surface Pro 4 về kiểu dáng thiết kế. Bù lại,...