Trang 1 | Thẻ bài viết "shield"Thẻ bài viết "shield" (1 bài viết) - Trang 1

Captain Marvel định hình lại tương lai giới siêu anh hùng? 3 năm trước Captain Marvel định hình lại tương lai giới siêu anh hùng?

Với sự hiện diện của nhân vật nữ chính cùng nhiệm vụ giải cứu thế giới, siêu phẩm sắp trình...