Trang 1 | Thẻ bài viết "rimpac"Thẻ bài viết "rimpac" (1 bài viết) - Trang 1

Mỹ rút lời mời tập trận, phản đối Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông 3 năm trước Mỹ rút lời mời tập trận, phản đối Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông

Trước hành động quân sự hóa mà Trung Quốc tiến hành ồ ạt trong thời gian gần đây, Mỹ đã...