Trang 1 | Thẻ bài viết "pubg"Thẻ bài viết "pubg" (2 bài viết) - Trang 1

Ấn Độ có thể cấm thêm 275 ứng dụng đến từ Trung Quốc 1 năm trước Ấn Độ có thể cấm thêm 275 ứng dụng đến từ Trung Quốc

Lý do khiến Chính phủ Ấn Độ cân nhắc việc cấm thêm 275 ứng dụng đến từ Trung Quốc do...

Thêm 118 ứng dụng Trung Quốc bị Ấn Độ cấm, có cả game PUBG 1 năm trước Thêm 118 ứng dụng Trung Quốc bị Ấn Độ cấm, có cả game PUBG

Chính phủ Ấn Độ tiếp tục siết chặt quản lý các ứng dụng đến từ Trung Quốc khi cấm thêm...