Trang 1 | Thẻ bài viết "phi-truoc-ba"Thẻ bài viết "phi-truoc-ba" (1 bài viết) - Trang 1

Phí trước bạ ôtô lắp ráp trong nước giảm 50% từ ngày 1/12 5 tháng trước Phí trước bạ ôtô lắp ráp trong nước giảm 50% từ ngày 1/12

Việc giảm 50% lệ phí trước bạ lần đầu với ôtô lắp ráp, sản xuất trong nước sẽ được áp...