Trang 1 | Thẻ bài viết "ngon-ngu-trang-phuc"Thẻ bài viết "ngon-ngu-trang-phuc" (2 bài viết) - Trang 1

Phong cách “bà giáo” của nữ Giám đốc CIA đầu tiên nói lên điều gì 3 năm trước Phong cách “bà giáo” của nữ Giám đốc CIA đầu tiên nói lên điều gì

Tân nữ Giám đốc CIA mặc bộ đồ chẳng nói lên điều gì mà lại nói lên tất cả.

#MeToo: Trùm phim ra tòa cố gắng “tẩy trắng” hình tượng 3 năm trước #MeToo: Trùm phim ra tòa cố gắng “tẩy trắng” hình tượng

Khi ra tòa, nhà sản xuất đã làm dậy sóng phong trào #MeToo, rồi lại đột nhiên biến mình thành...