Trang 1 | Thẻ bài viết "mc"Thẻ bài viết "mc" (1 bài viết) - Trang 1

MC Thành Phong: ‘Khó nhất vượt qua chính mình' 3 năm trước MC Thành Phong: ‘Khó nhất vượt qua chính mình'

Nguyễn Thành Phong là MC quen thuộc tại nhiều chương trình truyền hình quen thuộc tại VTC3, VTV24, VTV3,… Top...