Trang 1 | Thẻ bài viết "khung-hoang-kinh-te"Thẻ bài viết "khung-hoang-kinh-te" (1 bài viết) - Trang 1

Ngành du lịch nước Ý đối mặt với khủng hoảng kinh tế  hậu Covid-19 10 tháng trước Ngành du lịch nước Ý đối mặt với khủng hoảng kinh tế hậu Covid-19

Coronavirus mang tới khoảng thời gian khắc nghiệt đầu năm 2020 đe dọa ngành du lịch nước Ý. Tuy nhiên,...