Trang 1 | Thẻ bài viết "ios-137"Thẻ bài viết "ios-137" (1 bài viết) - Trang 1

Người dùng hết đường hạ cấp iOS 14 xuống iOS 13 11 tháng trước Người dùng hết đường hạ cấp iOS 14 xuống iOS 13

Apple đã chính thức khóa sign phiên bản iOS 13.7. Điều đó đồng nghĩa với việc người dùng không thể...