Trang 1 | Thẻ bài viết "hoi-nghi-trump-kim"Thẻ bài viết "hoi-nghi-trump-kim" (1 bài viết) - Trang 1

Có một mối quan hệ đặc biệt gọi là Trump-Kim 3 năm trước Có một mối quan hệ đặc biệt gọi là Trump-Kim

Hai người giống nhau ở nhiều phương diện. Hai đối thủ đứng trên hai đỉnh thường xuyên xung đột căng...