Trang 1 | Thẻ bài viết "gravity"Thẻ bài viết "gravity" (1 bài viết) - Trang 1

Chỉ cần thêm một vài chữ là phận má hồng bớt nhạt 4 năm trước Chỉ cần thêm một vài chữ là phận má hồng bớt nhạt

Phụ nữ nhìn chung vẫn lép vế đàn ông trên màn ảnh rộng, ít nhất ở khía cạnh “mô tả”...