Trang 1 | Thẻ bài viết "goc-khuat-showbiz-viet"Thẻ bài viết "goc-khuat-showbiz-viet" (1 bài viết) - Trang 1

Phạm Lịch, #metoo và việc quấy rối tình dục ở showbiz 3 năm trước Phạm Lịch, #metoo và việc quấy rối tình dục ở showbiz

#Metoo đã bùng nổ thành phong trào có sức ảnh hưởng lớn trên thế giới, nhất là các quốc gia...