Trang 1 | Thẻ bài viết "galaxy-s11e"Thẻ bài viết "galaxy-s11e" (1 bài viết) - Trang 1

Samsung ra mắt Galaxy S11 với 3 kích thước khác nhau 1 năm trước Samsung ra mắt Galaxy S11 với 3 kích thước khác nhau

Galaxy S11 sẽ ra mắt người dùng với 3 phiên bản khá nhau, bao gồm hai phiên bản cao cấp...