Trang 1 | Thẻ bài viết "festival-khoi-nghiep-2019"Thẻ bài viết "festival-khoi-nghiep-2019" (1 bài viết) - Trang 1

Festival Khởi nghiệp 2019: Kết nối startup với nhà đầu tư 2 năm trước Festival Khởi nghiệp 2019: Kết nối startup với nhà đầu tư

Ngày 18/1/2019, tại Hà Nội, VCCI đã tổ chức Festival Khởi nghiệp 2019 nhằm tiếp tục tôn vinh và phát...