Trang 1 | Thẻ bài viết "cong-nghe-nhan-dien-khuon-mat"Thẻ bài viết "cong-nghe-nhan-dien-khuon-mat" (2 bài viết) - Trang 1

Cách dùng công nghệ nhận dạng khuôn mặt của Trung Quốc ảm ảnh người Mỹ 2 năm trước Cách dùng công nghệ nhận dạng khuôn mặt của Trung Quốc ảm ảnh người Mỹ

Trung Quốc đang đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt vào cuộc sống. Tuy nhiên,...

Facebook tắt nhận dạng khuôn mặt vì sợ vướng kiện tụng 1 tháng trước Facebook tắt nhận dạng khuôn mặt vì sợ vướng kiện tụng

Facebook đã chính thức ra thông báo về việc tắt hoàn toàn tính năng nhận diện khuôn mặt cũng như...