Trang 1 | Thẻ bài viết "cia"Thẻ bài viết "cia" (1 bài viết) - Trang 1

Phong cách “bà giáo” của nữ Giám đốc CIA đầu tiên nói lên điều gì 3 năm trước Phong cách “bà giáo” của nữ Giám đốc CIA đầu tiên nói lên điều gì

Tân nữ Giám đốc CIA mặc bộ đồ chẳng nói lên điều gì mà lại nói lên tất cả.