Trang 1 | Thẻ bài viết "cam-bien-thong-minh"Thẻ bài viết "cam-bien-thong-minh" (2 bài viết) - Trang 1

Cảm biến thông minh giúp giãn cách xã hội trong các tòa nhà văn phòng 3 năm trước Cảm biến thông minh giúp giãn cách xã hội trong các tòa nhà văn phòng

Một công ty công nghệ tại Israel đã giới thiệu công nghệ cảm biến thông minh gắn lên trần nhà,...

Ford phát triển công nghệ hỗ trợ ôtô phát hiện tàu hỏa 1 năm trước Ford phát triển công nghệ hỗ trợ ôtô phát hiện tàu hỏa

Ford đang phát triển công nghệ mà ở đó các cảm biến trên đường ray phối kết hợp với thiết...