Trang 1 | Thẻ bài viết "bao-tang-ha-noi"Thẻ bài viết "bao-tang-ha-noi" (1 bài viết) - Trang 1

“Nhúng mình” vào tranh Bùi Xuân Phái qua công nghệ trình chiếu 3D 1 năm trước “Nhúng mình” vào tranh Bùi Xuân Phái qua công nghệ trình chiếu 3D

Triển lãm Nghệ thuật đa phương tiện tranh của danh họa Bùi Xuân Phái mang đến người xem hơn 100...