Ô tô nguyên chiếc nhập khẩu mất đà tăng trong tháng 11/2021Ô tô nguyên chiếc nhập khẩu mất đà tăng trong tháng 11/2021

HV 14:29 17/12/2021

Thị trường ô tô nhập khẩu không giữ được đà tăng có trong tháng trước khi sụt giảm nhẹ cả về lượng lẫn giá trị trong tháng 11/2021.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 11/2021, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt 15.356 chiếc, ít hơn 7 chiếc so với tháng 10. Giá nhập khẩu đạt 340 triệu USD, giảm 2,5% so với tháng trước. Ba thị trường cung cấp ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam vẫn là Thái Lan với 8.224 chiếc, Indonesia với 4.130 chiếc và Trung Quốc với 2.206 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm 95% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam.

Trong đó, ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về nước trong tháng 11/2021 có 11.165 chiếc, chiếm 72,7%, giảm gần 5% so với tháng 10. Giá trị nhập khẩu cũng giảm gần 14% xuống còn hơn 196 triệu USD. Dòng xe này được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cửa khẩu, cảng Hải Phòng với 6.002 chiếc, giảm gần 8% và TPHCM với 5.125 chiếc, giảm gần 1% so với tháng 10. Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống cũng chủ yếu có xuất xứ từ thị trường Thái Lan với 6.809 chiếc, giảm 8,4%; Indonesia với 3.688 chiếc, tăng gần 20% so với tháng trước .

Cũng trong tháng 11/2021, Việt Nam nhập khẩu 28 ôtô trên 9 chỗ ngồi, bao gồm 20 chiếc có xuất xứ từ Trung Quốc và 8 chiếc có xuất xứ từ Thái Lan.

Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong 11 tháng năm 2020 và 11 tháng năm 2021 (Đơn vị: Chiếc)

Lượng ô tô tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 11/2021 là 2.623 chiếc với trị giá 68,7 triệu USD, tăng hơn 5% về lượng và hơn 6% về trị giá so với tháng 10. Trong đó, 1.272 xe có xuất xứ từ Thái Lan, tăng 55,5%; 873 xe xuất xứ từ Indonesia, tăng 36,8% và 442 xe có xuất xứ từ Trung Quốc, giảm 47,7% so với tháng trước. Dòng xe này chủ yếu được đăng ký tờ khai nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu, cảng TPHCM với 1.323 chiếc, giảm 8,4%; Lạng Sơn với 851 chiếc, tăng 35,7% và Hải Phòng với 427 chiếc, tăng 16% so với tháng 10.

Ô tô chuyên dụng được các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu về nước là 1.540 chiếc với trị giá khai báo 75,2 triệu USD, tăng 43,5% về lượng và 35,4% về trị giá so với tháng trước. Trong đó, 1.242 xe có xuất xứ từ Trung Quốc, tăng 37,5% và chiếm 81% tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam. Dòng xe này được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu tại khu vực cửa khẩu Lạng Sơn với 1.178 chiếc, tăng 38,6% so với tháng 10.

Đến hết tháng 11/2021, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt 144.971 xe, tăng 56,7% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 101.193 chiếc, tăng 47,9% và ô tô vận tải đạt 30.996 chiếc, tăng 71,4%.

Ôtô nguyên chiếc các nhập khẩu trong tháng 11/2021

Chỉ tiêu

Tháng 11/2021

Tốc độ tăng/giảm so với tháng trước (%)

Tỷ trọng (%)

Lượng

(Chiếc)

Trị giá

(USD)

Lượng

(%)

Trị giá

(%)

Lượng

(%)

Trị giá

(%)

Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống

11.165

195.612.122

-4,9

-13,9

72,7

57,5

Ô tô trên 9 chỗ ngồi

28

551.590

-50,9

-57,9

0,2

0,2

Ô tô vận tải

2.623

68.697.213

5,3

6,2

17,1

20,2

Ô tô loại khác

1.540

75.194.023

43,5

35,4

10,0

22,1

Tổng cộng

15.356

340.054.947

-0.05

-2,5

100,0

100,0

(Ghi chú:* Tỷ trọng là tỷ trọng nhập khẩu từng loại ô tô trong tổng số ô tô nguyên chiếc các loại)


HV

Từ Khóa :