Nợ công năm 2011 thực sự không phải như công bố mà đã lên tới 74%?Nợ công năm 2011 thực sự không phải như công bố mà đã lên tới 74%?

Nguyên Phong 21:40 3/11/2012

Theo tính toán của tiến sĩ Vũ Quang Việt, một chuyên gia thống kê ở nước ngoài, nợ công năm 2011 ít nhất là 90 tỷ USD, tương đương 74% GDP, tức là cao hơn hẳn con số mà Chính phủ mới công bố, đồng thời cũng đã vượt ngưỡng trần 65% DGP dự kiến cho năm 2015.

Theo báo cáo Chính phủ vừa trình Quốc hội, tính đến ngày 31/12/2011, nợ công của Việt Nam là gần 1,4 triệu tỷ đồng, bằng 55,4% GDP. Báo cáo này cũng nhận định nợ công đang ở ngưỡng an toàn, dưới 60% GDP, và theo định hướng, tới năm 2015 nợ công không quá 65%. Nợ công năm 2012 dự kiến là 1,6 triệu tỷ đồng.
 
Tuy nhiên, dựa trên các nguồn số liệu công khai, tiến sĩ Vũ Quang Việt ngày hôm qua 3/11 đưa ra một cách tính toán khác. Theo đó, nợ công năm 2011 ít nhất là 90 tỷ USD, bằng 74% GDP. Con số này còn chưa tính hết nợ của chính phủ đối với các nguồn từ trong nước như nợ qua phát hành trái phiếu.
 
Một số ý kiến còn cho rằng cần phải tính cả việc các chính quyền địa phương cũng như các doanh nghiệp nhà nước “tự vay, tự trả”, và như vậy, con số này sẽ còn lớn hơn cả tính toán của tiến sĩ Việt. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho biết cũng nghi ngờ con số nợ Bộ Tài chính vừa công bố. Theo ông, nợ của doanh nghiệp nhà nước là cực lớn.
 
“Tôi có cơ hội được nhìn thấy số nợ của một số Tổng Công ty công bố khi lập phương án tái cấu trúc, Tổng nào cũng ghi nợ 2-3 tỷ USD cả”, ông Doanh nói. “Số này chắc chưa đưa vào báo cáo đầy đủ đâu. Các địa phương đang nợ xây dựng cơ bản 91.000 tỷ đồng có được ghi vào số nợ của Bộ Tài chính chưa? Nếu cứ làm theo kiểu đà điểu húc đầu vào cát, không nhìn thẳng vào sự thật thì có ngày sẽ không có giải pháp kịp thời nữa đâu”.
 
Theo tiến sĩ Việt, nợ công theo định nghĩa quốc tế là tổng nợ của chính phủ (nợ nước ngoài, nợ trong nước) cộng với nợ của doanh nghiệp nhà nước (nợ nước ngoài, nợ trong nước).
 
Tiến sĩ Việt không có số liệu về nợ Chính phủ năm 2012, nhưng ông ước tính từ bản tin nợ 2010, theo tỷ lệ tăng giữa 2009 và 2010. Đây là một cách tính toán phù hợp. Các số liệu còn lại đều lấy từ những nguồn công khai đăng trên báo hoặc từ số liệu do Việt Nam cung cấp cho các tổ chức như ADB và IMF.
 
Từ đó có thể thấy, cách tính của tiến sĩ Vũ Quang Việt có độ tin cậy rất cao. Trong khi đó, số liệu của các cơ quan nhà nước thường có độ vênh lớn, nguyên nhân chỉ một phần là do năng lực kém. Ít nhất, khi chưa có đủ năng lực đánh giá về bản báo cáo mới nhất của Chính phủ, Quốc hội có thể coi đây là một nguồn độc lập có thể dựa vào để yêu cầu thẩm tra lại các số liệu.
 
Nợ công thực sự năm 2011
 
Số liệu 2011
Tỷ đồng
Tỷ US
Tỷ lệ
1
GDP
 
122,0
 
2
Nợ nước ngoài của chính phủ
 
37,8
 
3
Nợ nước ngoài do chính phủ bảo lãnh
 
5,3
 
         
4
Tổng nợ của doanh nghiệp nhà nước
1.044.201
52,2
100%
5
Nợ ngân hàng
490.000
24,5
47%
6
Nợ xấu
200.000
10,0
41%
7
Nợ bằng trái phiếu và khác
554.201
27,7
53%
         
8
Nợ công =(12+13)
 
90,0
74%
9
Nợ của chính phủ
     
 
Nợ nước ngoài
 
37,8
 
 
Nợ trong nước
 
?
 
10
Nợ của doanh nghiệp nhà nước (trong và ngoài nước)
1.044.201
52,2
43%

Nguyên Phong

Từ Khóa :