Miễn thuế cho công ty xử lý nợ xấuMiễn thuế cho công ty xử lý nợ xấu

Li Ti 20:27 12/5/2013

Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đã đồng ý miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng cho công ty xử lý nợ xấu, vốn đến lúc này vẫn chưa xác định được thời điểm ra đời.

Công ty này, vốn có tên gọi Công ty Quản lý tài sản Việt Nam (VAMC), đã lùi ngày ra đời dự kiến nhiều lần, dù đề án thành lập đã được Bộ Chính trị thông qua.
 
Ngày 10/5, Ủy ban Tài chính - Ngân sách đã gửi báo cáo thẩm tra hai dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng đến các đại biểu Quốc hội.
 
Trong báo cáo về dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, cơ quan thẩm tra đã bổ sung quy định: “Tài sản bảo đảm của khoản nợ bán ra của tổ chức Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng”.
 
Ở dự luật còn lại, Uỷ ban cũng đồng ý với đề xuất của Chính phủ là “thu nhập của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam thuộc diện được miễn thuế”. Uỷ ban chỉ đề nghị làm rõ hơn mô hình, thời hạn và phương án tổ chức hoạt động của VAMC, cũng như kết quả dự kiến.
 
Tuy nhiên, một phần lớn nợ xấu là thuộc về các doanh nghiệp nhà nước. Vì vậy, sẽ khó khả thi nếu sử dụng nguồn vốn nhà nước để xử lý các khoản nợ này, thay vì đi giải quyết nguồn gốc gây ra nợ xấu. Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng quốc tế như HSBC hay IMF nói về hoạt động cắt giảm lãi suất của ngân hàng vừa qua đều bày tỏ sự e ngại lớn nhất là không rõ con số nợ xấu thực sự của các ngân hàng cũng như các doanh nghiệp nhà nước.
 
 
 

Li Ti

Từ Khóa :