Không bộ nào có 4 thứ trưởng như quy địnhKhông bộ nào có 4 thứ trưởng như quy định

Nguyên Phong 17:13 24/9/2013

Tính tổng số 22 bộ và cơ quan ngang bộ hiện có 135 cấp phó, gồm các thứ trưởng và các vị trí có hàm tương đương. Trong khi đó theo quy định, tối đa mỗi bộ chỉ có 4 thứ trưởng.

Các hàm ngang thứ trưởng gồm có phó chủ nhiệm, phó thống đốc, phó tổng thanh tra v.v.. Thống kê qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ, cũng như Cổng thông tin điện tử của các bộ và cơ quan ngang bộ, hiện có tới 135 thứ trưởng, đông nhất hiện nay là Bộ Tài chính với 9 người.
 
6 bộ có 7 thứ trưởng gồm: Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ. Bộ Công an có Thứ trưởng mới bổ nhiệm cách đây không lâu là Trung tướng Bùi Văn Nam. Các ông Trần Quốc Khánh và Nguyễn Cao Lục vừa được cử giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vài ngày trước.
 
8 bộ có 6 thứ trưởng gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước.
 
7 bộ có 5 thứ trưởng gồm: Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục - đào tạo, Bộ Văn hóa - Thể thao và du lịch, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong số này, cổng thông tin Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ liệt kê 4, còn một tân thứ trưởng là ông Trần Thanh Nam.
 
Nghị định số 36/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 18/4/2012 quy định: Số lượng thứ trưởng ở mỗi bộ không quá 4 người. Riêng những bộ quản lý nhà nước nhiều ngành, lĩnh vực lớn, quan trọng, phức tạp, số lượng thứ trưởng có thể nhiều hơn và do Thủ tướng quyết định.
 
Tuy nhiên, trong số các bộ kể trên, không bộ nào có 4 thứ trưởng. Tính trung bình, mỗi bộ có tới 6 thứ trưởng, tức là gấp rưỡi quy định.
 
STT
Bộ
Số thứ trưởng
1
Quốc phòng
6
2
Bộ Công an
7
3
Bộ Ngoại giao
6
4
Bộ Nội vụ
6
5
Bộ Tư pháp
6
6
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
5
7
Bộ Tài chính
9
8
Bộ Công Thương
5
9
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6
10
Bộ Giao thông Vận tải
7
11
Bộ Xây dựng
7
12
Bộ Tài nguyên và Môi trường
7
13
Bộ Thông tin và Truyền thông
5
14
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
6
15
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5
16
Bộ Khoa học và Công nghệ
5
17
Bộ Giáo dục và Đào tạo
5
18
Bộ Y tế
5
19
Ủy ban Dân tộc
6
20
Thanh tra Chính phủ
7
21
Văn phòng Chính phủ
7
22
Ngân hàng Nhà nước
6
 
 

Nguyên Phong

Từ Khóa :