Hơn 843 tấn chất thải độc tại Thanh Hóa nhiều hơn ngàn lần so với khai báo của NicotexHơn 843 tấn chất thải độc tại Thanh Hóa nhiều hơn ngàn lần so với khai báo của Nicotex

Vĩ Thanh 21:48 5/12/2013

Sau hơn 2 tháng đã khai quật được hơn 843 tấn chất thải độc hại do công ty Nicotex Thanh Thái chôn lấp tại xã Cẩm Vân (Cẩm Thủy, Thanh Hóa). Số lượng này lớn gấp cả ngàn lần so với con số do công ty Thanh Thái tự khai nhận trước đó.

Sau hơn 2 tháng khai quật, số lượng chất thải độc hại được phát hiện đã lên đến số lượng lớn khó có thể tưởng tượng và đây mới chỉ là con số của 2/3 địa điểm phải khai quật, theo phản ánh từ báo Lao Động.
 
Cho đến nay người dân vẫn chưa đồng tình với công ty Thanh Thái và công ty DTM trong việc xử lý hàng trăm tấn đất bị nhiễm thuốc bảo vệ thực vật đang được đóng thành bao khi phương án án vẫn chỉ là để tại chỗ hoặc xử lý giai đoạn 2 một cách sơ sài. Công ty này cũng chưa chủ động làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa trong việc phân tích mẫu chất thải nguy hại để đánh giá mức độ nguy hại của chất thải đã được chôn lấp, ảnh hưởng đến đất và nguồn nước tại khu dân cư. Với số chất thải được đào lên, tổ giám sát của nhân dân vẫn chưa thể ký vào biên bản xử lý số chất thải do phương án xử lý đưa ra chỉ chiếu lệ. Thái độ “công khai” của Nicotex Thanh Thái cũng đã từng được thể hiện bằng lời hứa thưởng cho ai phát hiện thêm điểm chôn lấp chất hóa học độc hại, nhưng cho đến nay, hàng trăm tấn sai phạm lòi ra, thì vẫn chưa có lời hứa nào được thực hiện. 
 

Vĩ Thanh

Từ Khóa :