Góp ý sửa Hiến pháp 1992: Vẫn còn bất cập khi một số quyền hiến định đặt dưới pháp luậtGóp ý sửa Hiến pháp 1992: Vẫn còn bất cập khi một số quyền hiến định đặt dưới pháp luật

Mạnh Kiên 21:15 29/1/2013

Góp ý cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 về quyền con người, TS. Đặng Minh Tuấn (Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội) nhận định dù đã có tiến bộ khá lớn tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập khi một số quyền con người, quyền công dân đã được hiến định những vẫn bị đặt “...theo quy định của pháp luật”.

Cụ thể như trong điều 26 (sửa đổi, bổ sung điều 69) dù đã đề cập đến quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, được thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình nhưng với mệnh đề “theo quy định của pháp luật” có thể dẫn đến sự tùy tiện của các cơ quan Nhà nước trong việc giới hạn, thu hẹp các quyền hiến định của công dân. Không chỉ vậy, TS Đặng Minh Tuấn còn đặt câu hỏi, nếu điều 26 chỉ giới hạn cho quyền công dân, vậy những người không phải công dân Việt Nam hay tạm thời bị tước bỏ quyền công dân sẽ không có tự do ngôn luận, tự do báo chí…?
 
Bên cạnh đó, khi quyền con người, quyền công dân được đưa ra thì nó cũng cần thiết chế để Nhà nước (chính phủ) thực hiện nghĩa vụ bảo vệ các quyền đó. Nhưng trong dự thảo hiện nay vẫn chưa có thiết chế hiến định độc lập cho tòa án hiến pháp, hội đồng/ủy ban bảo vệ con người. “Thiếu các cơ chế hiệu quả và trách nhiệm, các quyền hiến định chỉ có giá trị hình thức” – TS Tuấn đánh giá.
 
Riêng về Hội đồng Hiến pháp, quy định của Dự thảo chỉ cho thấy đây là một cơ quan chính trị, không do Quốc hội thành lập độc lập, thực hiện chức năng bảo hiến; không có quyền tài phán, mà chỉ có quyền kiến nghị Quốc hội và các cơ quan Nhà nước xem xét nên hội đồng này sẽ rất khó đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ Hiến pháp. TS Tuấn góp ý, nếu chưa thành lập được Tòa án Hiến pháp thì Hội đồng Hiến pháp cũng “cần phải được cải cách theo hướng nâng cao hơn tính độc lập và thẩm quyền của cơ quan này.”
 
 

Mạnh Kiên

Từ Khóa :