Giáo dục lại sắp đón “cơn gió đổi mới” chương trình và SGK: Áp dụng chậm nhất 2020Giáo dục lại sắp đón “cơn gió đổi mới” chương trình và SGK: Áp dụng chậm nhất 2020

P.V 10:28 22/11/2017

Chiều 21/11, với đa số phiếu thuận, Quốc hội đã thông qua điều chỉnh lộ trình triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới với hạn chót là năm 2020.

Sau nhiều lần cải cách, thay đổi chương trình lẫn cả sách giáo khoa (SGK) tốn đến con số chục nghìn tỷ đồng, nền giáo dục nước nhà lại sắp đón tiếp một “cơn gió” đổi mới “có lộ trình” đã được tính toán, giải trình. Trong kỳ họp quốc hội lần này, UB Thường vụ Quốc hội thông tin cho biết nhiều đại biểu Quốc hội đồng tình với phương án do chính phủ đề xuất, trong đó thời gian bắt đầu thực hiện chương trình, SGK giáo dục phổ thông mới sẽ là từ năm học 2019-2020.

Song nhiều đại biểu đề nghị thực hiện chương trình này từ năm học 2020-2021, do đây là quá trình thay đổi lớn, cần có nhiều thời gian chuẩn bị để đảm bảo chất lượng và đảm bảo đúng tiến độ.

Sau khi xin ý kiến, kết quả, trong 412 đại biểu Quốc hội cho ý kiến, có 193 đại biểu (46,84% số đại biểu trả lời và 39,31% tổng số đại biểu Quốc hội) đồng ý phương án năm học 2019-2020, và 208 đại biểu (50,49% số đại biểu trả lời và 42,36% tổng số đại biểu Quốc hội) đồng tình phương án năm học 2020-2021.

Ảnh minh họa

Cả hai phương án này đều chưa đạt quá bán tổng số đại biểu Quốc hội. Song, để tạo điều kiện thuận lợi, chủ động trong điều hành của Chính phủ và không gây áp lực thời gian, cân đối điều hành, kinh phí hợp lý, kịp thời, hiệu quả và đảm bảo tính khả thi cũng như chất lượng, Quốc hội đã đồng ý phương án lùi thời gian và thực hiện chương trình, Uỷ ban Thường vụ đề nghị Quốc hội cho quy định theo phương thức cuốn chiếu tuần tự.

Kết quả, thời hạn áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới chậm nhất là: cấp tiểu học từ năm học 2020-2021, cấp trung học cơ sở từ 2021-2022, cấp trung học phổ thông từ 2022-2023.

Nghị quyết nêu rõ, Quốc hội yêu cầu Chính phủ chỉ đạo xây dựng chương trình, biên soạn sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới để đảm bảo không tăng kinh phí. Cạnh đó, cần bố trí nguồn lực, đồng bộ điều kiện về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý trong ngành giáo dục, cơ sở vật chất cần có để đảm bảo triển khai thành công chương trình, sách giáo khoa mới. Sau khi hoàn thành chuẩn bị, Chính phủ báo cáo lại Quốc hội thời điểm áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo quy định tại nghị quyết. Phụ huynh, học sinh và giáo viên lại chờ đợi và chuẩn bị sức chạy theo “đổi mới”.


P.V

Tổng hợp