Giá xăng dầu giảm 130-532 đồng/lítGiá xăng dầu giảm 130-532 đồng/lít

HV 15:36 11/9/2020

Giá xăng dầu trong kỳ điều hành ngày 11/9 giảm nhẹ theo xu hướng biến động của gia xăng dầu thế giới.

Theo quyết định của Liên Bộ Công Thương - Tài chính, kể từ 15 giờ ngày 11/9, giá xăng E5 RON 92 giảm 143 đồng/lít so với giá hiện hành, xăng RON95-III giảm 130 đồng/lít, dầu diesel giảm 443 đồng/lít; dầu hỏa giảm 532 đồng/lít; dầu mazut giảm 240 đồng/kg.

Như vậy, giá xăng E5 RON92 sẽ không vượt mức 14.266 đồng/lít, giá xăng RON95-III không cao hơn 14.984 đồng/lít, giá dầu diesel không vượt quá 11.518 đồng/lít; dầu hỏa không đắt hơn 9.593 đồng/lít và dầu mazut không cao hơn 10.943 đồng/kg.

Cùng với điều chỉnh giảm giá xăng dầu, Liên bộ quyết định không trích lập quỹ bình ổn xăng dầu đối với xăng E5RON92 và dầu mazut. Trong khi đó, trích lập quỹ bình ổn xăng dầu đối với xăng RON95 ở mức 100 đồng/lít, dầu diesel là 400 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 200 đồng/lít. Đồng thời, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với xăng E5 RON92 ở mức 1.100 đồng/lít, xăng RON 95 ở mức 500 đồng/lít, dầu mazut ở mức 350 đồng/kg; dầu diesel và dầu hỏa không chi.

Việc không trích lập Quỹ BOG với xăng E5 RON92, dầu mazut và tiếp tục chi Quỹ BOG với các loại xăng và dầu mazut để giảm giá bán lẻ để bảo đảm giá xăng dầu trong nước phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới cũng như hỗ trợ sản xuất - kinh doanh và tiêu dùng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp Việt đang phải đối mặt với khó khăn.


HV

Từ Khóa :