Kỳ vọng vào ông Miura “vô danh” hay sự thất bại từ ảo vọng bản thân? 5 năm trước Kỳ vọng vào ông Miura “vô danh” hay sự thất bại từ ảo vọng bản thân?

Nhiều người Nhật không biết ông Miura và ngược lại còn hỏi: “Ở Việt Nam có HLV trưởng là người...