CPI Hà Nội tăng 0,35% so với tháng 11



CPI Hà Nội tăng 0,35% so với tháng 11

Hồng Thủy 0:22 21/12/2013

Tính đến tháng 12 năm 2013, chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 6,37 so với năm trước. Như vậy, trung bình mỗi một tháng trong năm tăng 0,57%.

Theo số liệu thống kê của thành phố Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tháng 12 năm 2013 tăng 0,35 so với tháng 11. Trong đó, có 1/11 nhóm có chỉ số giảm là giao thông (0,23%), nhóm bưu chính viễn thông lại không tăng. Đặc biệt nhóm tăng cao nhất là nhóm nhà ở, điện nước chất đốt và vật liệu xây dựng đều tăng lên đến 2,5% do bị ảnh hưởng của giá gas.
 
Những nhóm còn lại như hàng ăn, dịch vụ ăn uống, may mặc… đều tăng không đáng kể. Cao nhất là nhóm giày dép tăng 0,7% trong khi nhóm được quan tâm như giáo dục lại tăng thấp nhất với chỉ số 0,01%.
 
Theo tờ cafef nhận định, tình hình giá cả thị trường đã có phần giảm nhiệt hơn so với năm trước và ít nhất cũng đã có đến 3 tháng có chỉ số giảm là tháng 3, tháng 4 và tháng 5, mỗi tháng giảm trung bình từ 0,15%- 0,22%.
 
Tuy nhiên, đến tháng 6 chỉ số giá CPI đã tăng trở lại với mức tăng là 0,08% so với tháng trước. Vào tháng 8, mặc dù gặp phải những sự việc ồn ào gây ảnh hưởng không tốt nhưng với mức tăng 3,16% thì tháng 8 lại là tháng có chỉ số y tế tăng cao nhất. Việc tăng giá y tế đã khiến cho nhóm thuốc và dịch vụ y tế có chỉ số tăng cao đẩy chỉ số chung của tháng lên cao hơn trước. Mặc dù vậy, đến tháng 10, tháng 11 và tháng 12 thì chỉ số giá lại trở về bình thường như trước với mức tăng lần lượt là 0,57%; 0,26% và 0,35% so tháng trước.
 
Tuy mọi con số đều được tính toán chi li đến 0,00%, và cho thấy giá cả không quá biến động, nhưng những gì đang diễn ra trong thực tế đủ để người dân ngày càng không muốn quan tâm đến các con số được công bố rộng rãi nữa.

Hồng Thủy

Từ Khóa :