Có khả thi việc giải quyết 40-70 nghìn tỷ nợ xấu trong năm nay?Có khả thi việc giải quyết 40-70 nghìn tỷ nợ xấu trong năm nay?

Li Ti 17:55 30/5/2013

“Dự kiến trong năm nay VAMC có thể góp phần xử lý 40-70 nghìn tỷ đồng nợ xấu”, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Bình phát biểu tại Quốc hội chiều nay 30/5. Tuy nhiên, điều này vừa khả thi lại vừa không.

Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) đã được thành lập theo Nghị định 53 năm 2013 của Chính phủ, và dự kiến đi vào hoạt động từ đầu tháng 7. Theo đó, VAMC sẽ mua lại nợ xấu theo 2 phương án.
 
Thứ nhất, mua nợ xấu của tổ chức tín dụng theo giá trị thị trường bằng nguồn vốn không phải trái phiếu đặc biệt. Nhưng đến nay, cơ cấu nhân sự còn chưa có, nên chắc chắn phương án này sẽ không đặt ra. Với số nợ xấu định giải quyết là 40-70 nghìn tỷ đồng, tức là trung bình mỗi tháng sẽ phải mua từ hơn 6 nghìn đến hơn 11 nghìn tỷ đồng. Trong thời hạn 6 tháng còn lại của năm, VAMC không thể nào có đủ nhân sự và thời gian để thẩm định giá trị, xác định tài sản đảm bảo, thương lượng về giá mua, và quan trọng nhất, tiền đâu để thực hiện nhiệm vụ bất khả thi này.
 
Chỉ còn lại phương án mua 100% giá trị sổ sách, nhưng sử dụng trái phiếu do VAMC phát hành để trả (chỉ mua nợ gốc, trừ đi 20% đã trích lập dự phòng rủi ro). Nếu như thế, trong trường hợp các tổ chức tín dụng, ở đây là các ngân hàng thương mại, có thể xử lý được nợ xấu, thì không nói làm gì. Khi đó hết thời hạn 5 năm bán nợ cho VAMC, các ngân hàng sẽ trả lại trái phiếu, trích lại một phần tiền. Số tiền này không được quy định cụ thể trong Nghị định 53, nhưng trước đó, từng có lần NHNN đề cập tỷ lệ là 15% cho VAMC.
 
Trong trường hợp không xử lý được nợ xấu? VAMC chẳng mất gì, cái mà công ty này đưa ra chỉ là các trái phiếu. Còn ngân hàng thương mại, sau khi sang tay nợ xấu cho VAMC, coi như làm sạch bảng cân đối, lại dùng số trái phiếu của VAMC, mang đến đơn vị quản lý là NHNN để vay tái cấp vốn.
 
Khoản vay này chỉ bằng một phần của giá trị ghi trên trái phiếu nhưng cuối cùng vẫn là đem ngân sách nhà nước ra xử lý nợ xấu, chẳng qua có thêm khâu trung gian là VAMC, công ty đã được miễn mọi loại thuế từ trước khi hoạt động. Mua lại nợ xấu theo giá trị sổ sách không khác nào chuyển nợ xấu từ các ngân hàng sang VAMC. Đáng ngại nhất, phần lớn tài sản thế chấp ở các ngân hàng hiện là bất động sản, và đa số các dự án lại đang mất giá nhiều lần so với thời đỉnh cao bong bóng trước đây. Khi đó, thế chấp được số trái phiếu của VAMC cho NHNN với giá rẻ, coi như các tổ chức tín dụng đã huề vốn.
 
 

Li Ti

Từ Khóa :