Chi gần 2.800 tỷ đồng mua xe công năm 2012Chi gần 2.800 tỷ đồng mua xe công năm 2012

Li Ti 19:20 24/5/2013

Thống kê cho thấy Ngân sách Nhà nước đã chi 2.756 tỷ đồng để mua 2.391 xe ôtô công trong năm 2012.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh vừa có báo cáo ký thay Thủ tướng và gửi tới các đại biểu Quốc hội về tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Chính phủ.
 
Theo báo cáo, tính đến 31/12/2012, tổng giá trị tài sản nhà nước là 865.801 tỷ đồng,  trong đó tài sản là ôtô trị giá 18.251 tỷ đồng.
 
Tổng số xe ôtô công hiện nay là 34.565 chiếc, với tổng nguyên giá 18.251 tỷ đồng. Riêng năm 2012, ngân sách đã chi 2.756 tỷ đồng để mua 2.391 xe hơi. Trong số này, dành cho Trung ương có 973 chiếc với tổng giá trị 956 tỷ đồng, và dành cho địa phương 1.418 chiếc tổng giá trị 1.799 tỷ đồng.
 
Điều đáng nói là tổng giá trị còn lại theo sổ kế toán chỉ còn lại 5.886 tỷ đồng, bằng 32,25% tổng nguyên giá. Báo cáo cho rằng điều đó chứng tỏ phần lớn ôtô công đã sử dụng quá nửa thời gian theo chế độ quy định (thời gian sử dụng của xe ôtô là 10 năm, tỷ lệ hao mòn là 10%/năm).
 
Cụ thể, số ôtô công đã sử dụng vượt quá thời gian quy định lên tới 12.682 chiếc, chiếm 36,69%; trong đó 151 chiếc xe phục vụ chức danh, chiếm hơn 15% tổng số xe chức danh; 9.611 xe phục vụ công tác chung, bằng 41% tổng số xe phục vụ công tác chung; 2.920 xe chuyên dùng, bằng gần 29% tổng số xe chuyên dùng.
 
Xe phục vụ chức danh hiện là 996 chiếc, chiếm gần 3% tổng số xe công; xe phục vụ công tác chung 23.472 chiếc, gần 68%; và xe chuyên dùng 10.097 chiếc, hơn 29%.
 
Báo cáo cũng thống kê số ôtô công sử dụng vượt quá thời gian quy định trên 10 năm đã cao hơn so với thời điểm 31/12/2011 là gần 2.000 chiếc, cho dù trong năm 2012, các cơ quan, đơn vị đã thanh lý gần 2.000 xe quá cũ, không đảm bảo an toàn trong phục vụ công tác.
 
Theo đó mà suy, ngân sách có thể phải chi thêm hàng nghìn tỷ đồng khác cho việc mua sắm xe công trong năm 2012. Tuy nhiên, báo cáo cũng khẳng định không bổ sung kinh phí ngoài dự toán được giao cho mục đích mua sắm xe hơi, cũng như các nhiệm vụ không cần thiết, cấp bách.
 
Ngoài ra, Chính phủ cam kết đẩy mạnh thực hiện khoán xe công; nghiên cứu, xây dựng mô hình tập trung xe công theo phạm vi cấp bộ, ngành, tỉnh, huyện có trụ sở, địa bàn v.v. nhằm sử dụng tối đa hiệu năng và tiết kiệm. Đây là việc đã được nói đến nhiều, hy vọng tình cảnh kinh tế khó khăn sẽ là một áp lực để thực hiện chính sách tiên tiến này.
 
 

Li Ti

Từ Khóa :