Bộ Tài chính chưa chấp thuận đề nghị giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô mớiBộ Tài chính chưa chấp thuận đề nghị giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô mới

HV 14:4 11/5/2021

Lý giải nguyên do chưa chấp thuận đề nghị trong công văn gửi Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, Bộ Tài chính cho rằng: Việc giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô đăng ký mới không phù hợp với bối cảnh hiện nay.

Việc giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết năm 2020

khiến ngân sách địa phương giảm thu khoảng 6.000 tỉ đồng trong năm 2020.

Trước những khó khăn của thị trường ô tô do tác động của đại dịch Covid-19, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đã có công văn đề nghị Bộ Tài chính xem xét giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô đăng ký mới. Song, Bộ Tài chính đã bác đề nghị này khi cho rằng: Trong thời gian qua, Chính phủ đã có nhiều chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, trong đó có cả doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô chịu tác động của đại dịch COVID-19.

Cụ thể: Trong năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, Nghị định số 109/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước, Nghị định số 70/NĐ-CP về giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020. Mới nhất là Nghị định số 52/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2021 để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn hoàn hành.

Sau khi rà soát, tổng kết chính sách hỗ trợ kể trên, Bộ Tài chính nhận thấy đề nghị giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô đăng ký mới không phù hợp với bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng cho biết vẫn tiếp cập nhật số liệu, tình hình sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước cũng như diễn biến, tác động của đại dịch Covid-19. Để từ đó, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các bộ, ngành hữu quan nghiên cứu tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền những chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô trong nước phát triển trong bối cảnh đại dịch Covid-19 có thể còn kéo dài.


HV

Từ Khóa :