Skip to main content

Mưa phùn, giá rét bao trùm miền Bắc