Skip to main content

Miền Bắc lạnh về đêm và sáng sớm, mưa rải rác khắp cả nước