Từ năm 2017, Bộ Công thương sẽ quản lý giá sữa

Từ năm 2017, Bộ Công thương sẽ quản lý giá sữa

16:19 5/12/2016

Sau những tranh cãi, đẩy qua đẩy lại giữa Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính và cả Bộ Y tế về việc quản lý thị trường sữa, bắt đầu từ ngày 1/1 năm sau, việc theo dõi, giám sát, thực hiện bình ổn giá sữa cho trẻ em sẽ chính thức thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương.

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 được thực hiện dựa trên nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ. Trong đó chỉ rõ: việc theo dõi, giám sát thực hiện bình ổn giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi từ năm 2017 sẽ do Bộ Y tế chủ trì và phối hợp với Bộ Công thương. Biểu mẫu đăng ký giá sữa ở cấp Trung ương sẽ do Bộ Công thương tiếp nhận và rà soát, đồng thời phối hợp với các bộ, ngành trình lên Chính phủ để quyết định đăng ký giá, định giá cụ thể (giá tối đa, tối thiểu), khung giá đối với mặt hàng này.
 
Như vậy, việc quản lý giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi đã chính thức được chuyển giao cho Bộ Công thương, mặc dù trước đó Bộ đã từng nêu quan điểm từ chối đề xuất này của Bộ Tài chính. Vào đầu tháng 10 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã gửi văn bản góp ý, trả lời trước đề xuất cơ quan này sẽ quản lý giá mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi được Bộ Tài chính đưa ra. Theo đó, Bộ Công Thương cho rằng Luật Giá quy định Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh kiểm tra yếu tố hình thành giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá (hàng hóa thuộc diện bình ổn giá, trong đó có mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Bộ Công thương cũng khẳng định “Luật Giá đã xác định rõ chức năng quản lý nhà nước về giá đối với sản phẩm sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi là của Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan khác là cơ quan phối hợp”, đồng thời nhấn mạnh “Như vậy, Bộ Công Thương chỉ quản lý về phát triển thương mại và thị trường trong nước, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, điều tiết lưu thông hàng hóa trong từng thời kỳ”.
 
Đây là một trong những quyết định thuộc Nghị định 177/2013/NĐ-CP, theo đó trong thời gian áp dụng biện pháp đăng ký giá để bình ổn giá đối với mặt hàng cụ thể thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký giá bắt đầu từ ngày cơ quan có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp đăng ký giá có hiệu lực và trước khi định giá, điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ bằng việc lập Biểu mẫu đăng ký giá gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Các bộ, ngành có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để tiếp nhận biểu mẫu đăng ký giá ở Trung ương, nhằm hướng dẫn chi tiết danh mục mặt hàng với mỗi thời kỳ.
 
Ngoài ra, Nghị định cũng bỏ nội dung lập quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng điện bán lẻ và thóc, gạo tẻ thường; bổ sung mặt hàng Etanol nhiên liệu không biến tính (E 100), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và khí thiên nhiên nén (CNG) vào danh mục mặt hàng thuộc diện kê khai giá.
 
Trách nhiệm cụ thể của các Bộ:
 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết mặt hàng: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ); Vacxin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm; muối ăn; đường ăn (đường trắng và đường tinh luyện); thóc, gạo tẻ thường.
 
Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết mặt hàng: Phân đạm urê; phân NPK.
 
Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết mặt hàng thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người thuộc danh mục thuốc chữa bệnh thiết yếu sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương hướng dẫn chi tiết mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.
 
Bộ Giao thông vận tải sẽ quy định giá cụ thể đối với các dịch vụ hàng không bao gồm: dịch vụ cất cánh, hạ cánh; dịch vụ điều hành bay đi, đến; dịch vụ hỗ trợ bảo đảm hoạt động bay; phục vụ hành khách; bảo đảm an ninh hàng không và dịch vụ điều hành bay qua vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý.
 

Từ Khóa :