Truyện ngắn: Điều kiện để trúng tuyểnTruyện ngắn: Điều kiện để trúng tuyển

V.Xotirop 0:5 2/1/2019

Ở viện nọ có một chỗ trống. Người ta đã tổ chức thi tuyển. Có 3 người nộp đơn. Thí sinh thứ nhất và thí sinh thứ hai đều nghĩ rằng người thắng cuộc sẽ là chỉ là một trong hai người họ. Thế nhưng, người nộp đơn thứ ba đã trúng tuyển.

Hai kẻ trượt thi đã tìm gặp vị chủ tịch hội đồng thi để biết rõ lý do. Vị chủ tịch mở cặp, lấy tài liệu và biên bản ra rồi bắt đầu trả lời:

 • Điều kiện thứ nhất: thí sinh phải có ít nhất 5 năm công tác theo chuyên môn. Anh ta thừa 2 tháng.
 • Nhưng tôi công tác đã 10 năm – Thí sinh thứ nhất nói.
 • Còn tôi 12 năm – thí sinh thứ hai nói tiếp.
 • Điều kiện thứ hai – Vị chủ tịch bình thản nói tiếp – Thí sinh phải có các công trình khoa học đã in. Anh ta có 2 công trình.
 • Chỉ có 2? Thí sinh thứ nhất ngạc nhiên – Còn tôi có những 12.
 • Tôi có những 18 – Thứ sinh thứ hai nói tiếp.
 • Điều kiện thứ ba – Thí sinh phải có 1 ngoại ngữ. Anh ta biết tiếng Anh.
 • Tôi biết ba ngoại ngữ
 • Tôi cũng vậy.
 • Vậy các anh nói đầy đủ họ tên của mình cho tôi nghe nào.
 • Zlatonư Draganốp
 • Còn anh?
 • Xpas Kôichép.
 • Thế là rõ – Vị chủ tịch vừa gấp cặp lại vừa nói dõng dạc; điều kiện cuối cùng là thí sinh phải có tên là Pét-cô Kharidanốp. Và chỉ có anh ta thỏa mãn được điều kiện này. Các anh còn hỏi gì nữa không?

Hai thí sinh trượt đành im lặng. Chẳng có gì để hỏi thêm nữa.


V.Xotirop

Đỗ Thanh dịch