Trải nghiệm Facebook Messenger trở nên khó chịu hơnTrải nghiệm Facebook Messenger trở nên khó chịu hơn

TD 8:35 20/6/2018

Facebook đang tung ra các quảng cáo video tự động phát trên Messenger.

Theo Facebook xác nhận với Quartz, các quảng cáo, sẽ tự động bắt đầu phát khi bạn cuộn qua các tin nhắn của bạn, bắt đầu tung ra từ hôm 18/6 cho một nhóm nhỏ người dùng.

Công ty nhận ra Messenger là một môi trường khác biệt với các sản phẩm khác của Facebook như News Feed trên ứng dụng chính của Facebook, hay Instagram, nơi quảng cáo đã trở thành trụ cột và có thể cảm thấy ít xâm phạm hơn.

“Chúng tôi sẽ tung ra các quảng cáo video dần dần và tính toán cẩn thận”, Facebook nói. “Những người sử dụng Messenger mỗi tháng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và họ sẽ vẫn kiểm soát được trải nghiệm của mình.”

Nhưng “kiểm soát” không có nghĩa là bạn có thể chọn không tham gia quảng cáo Messenger hoàn toàn - điều đó có nghĩa là bạn có thể ẩn một số quảng cáo nhất định, báo cáo hoặc quản lý tùy chọn nhắm mục tiêu gần với mong muốn của bạn hơn, như trên bất kỳ ứng dụng Facebook nào khác.

Một số người dùng đã bắt đầu thấy quảng cáo trong Messenger năm ngoái. Stefanos Loukakos, người đứng đầu doanh nghiệp quảng cáo của Messenger, đã nói với Recode rằng quảng cáo không thay đổi hành vi của người dùng. “Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là trải nghiệm người dùng. Vì vậy, chúng tôi chưa biết liệu có thực sự hiệu quả hay không. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, khi chúng tôi thử nghiệm quảng cáo, về cơ bản không nhận thấy bất kỳ thay đổi nào về cách mọi người sử dụng nền tảng hoặc số lượng tin nhắn họ gửi.”

“Video có thể hơi khác một chút, nhưng chúng tôi không tin như vậy.”

Khi Quartz hỏi về những phản hồi mà Facebook nhận được từ người dùng do quảng cáo trên Messenger, người phát ngôn từ chối cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào.


TD