Tôn vinh tác phẩm báo chí viết về doanh nhân, doanh nghiệp, môi trường kinh doanhTôn vinh tác phẩm báo chí viết về doanh nhân, doanh nghiệp, môi trường kinh doanh

Vĩ Thanh 15:33 22/6/2017

Chiều ngày 22/6, lễ phát động chương trình bình chọn “Báo chí viết về doanh nhân, doanh nghiệp và môi trường kinh doanh lần thứ V” đã diễn ra tại Hà Nội. Chương trình nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí chất lượng viết về các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam.

Lễ phát động chương trình diễn ra vào chiều ngày 22/6

Cùng với sự đi lên của kinh tế đất nước, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đã có bước phát triển lớn mạnh. Trên bước đường phát triển của doanh nghiệp không thể không nhắc đến sự đóng góp của báo chí.

Nhằm khắc họa sinh động mối quan hệ giữa báo chí với doanh nghiệp, qua đó tạo nên những tác phẩm báo chí đặc sắc viết về doanh nghiệp, doanh nhân và môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, đồng thời nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chương trình bình chọn “Báo chí viết về doanh nhân, doanh nghiệp và môi trường kinh doanh lần thứ V” đã được tổ chức.

Chương trình nhằm tôn vinh các tác giả có tác phẩm viết về chân dung các nhà doanh nghiệp - doanh nhân; nhằm đưa Nghị quyết về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng phát huy hơn nữa trong đời sống. Chương trình cũng tôn vinh những tác giả có tác phẩm viết về chân dung các doanh nghiệp, tăng cường số lượng và các tác phẩm báo chí liên quan đến đề tài này.

Các tác phẩm tham dự cuộc thi sẽ được sử dụng trong thời gian từ ngày 20/9/2016 đến ngày 15/9/2017 trên các tác phẩm báo in và báo online. Các tác phẩm có nội dung phản ảnh những chuyển biến, vướng mắc về môi trường kinh doanh nói chung và những cải cách kịp thời của các cơ quan chức năng trong việc đảm bảo quyền và lợi ích của doanh nhân, doanh nghiệp. Đồng thời, bài viết cần phản ánh kịp thời, sâu sắc tình hình thực tế, có tính phát hiện, phản ánh trung thực đời sống của doanh nghiệp, doanh nhân, thông tin chính xác, kịp thời, chân thực về cuộc sống, cách thức kinh doanh, kinh nghiệm của doanh nhân, doanh nghiệp. Chương trình cũng khuyến khích các tác phẩm báo chí về các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, những doanh nhân vượt khó thành công, những kinh nghiệm thất bại không nản… Dĩ nhiên, những tác phẩm có yếu tố hư cấu sẽ không được xem xét.

Các tác phẩm tham dự có thể là bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, bút ký, báo chí. Đặc biệt, mỗi tác phẩm không quá 3 kỳ hoặc một loạt bài không quá 5 bài của cùng tác giả hay nhóm tác giả.

Chương trình dành cho tất cả nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, các cộng tác viên của các cơ quan thông tấn báo chí với nội dung nêu trên được đăng, phát trong thời gian từ 20/9/2016 đến 15/9/2017 trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đều có thể gửi dự trương chình bình chọn. Tác giả tham dự không vi phạm những Quy ước về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật báo chí và luật pháp khác.

Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa ba tác phẩm tham dự phù hợp với yêu cầu điều kiện đã nêu.  Các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo, các doanh nghiệp, doanh nhân tạo điều kiện, động viên phóng viên, hội viên lựa chọn tác phẩm gửi về Chương trình bình chọn.

Giải thưởng của chương trình gồm: 1 giải A trị giá 15 triệu đồng cùng hiện vật; 2 giải B trị giá 10 triệu đồng cùng hiện vật; 3 giải C trị giá 5 triệu đồng cùng hiện vật; 5 giải khuyến khích mỗi giải 3 triệu đồng và 5 giải doanh nhân viết. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 21/6/2017 đến ngày 15/9/2017 (tính theo dấu bưu điện). Địa chỉ nhận các tác phẩm tham dự: Báo Diễn đàn Doanh nghiệp, tầng 5, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. Chương trình do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng Ban Tuyên Giáo Trung ương tổ chức.


Vĩ Thanh