Thuốc chữa rối loạn cương dương mạo danh thực phẩm chức năngThuốc chữa rối loạn cương dương mạo danh thực phẩm chức năng

17:53 23/5/2013

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) quyết định đình chỉ lưu hành sản phẩm “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Khải Việt Hương cảng Canh Công Phu” và thu hồi hiệu lực giấy chứng nhận tiêu chuẩn cho sản phẩm này.

Cơ quan chức năng phát hiện trong sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Khải Việt Hương cảng Canh Công Phu, lô NSX 12.9.2011 có chứa hoạt chất Sidenafil hàm lượng 4mg/g. Đây là hoạt chất dùng trong thuốc điều trị rối loạn cương dương.
 
Cục yêu cầu Công ty Hữu hạn Dược phẩm Khải Việt phải nộp lại giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm số 16047/2010/YT/CNTC ngày 15/12/2010 đã cấp cho sản phẩm trên.
 
Ngoài ra, Cục còn quyết định đình chỉ hoàn toàn việc lưu hành sản phẩm và Công ty này phải có trách nhiệm thu hồi toàn bộ lô sản phẩm hiện đang lưu hành trên thị trường về kho chờ tiêu hủy cùng với lô sản phẩm tồn.
 

Từ Khóa :