Tất cả trạm BOT trên toàn quốc sẽ thu phí tự động từ năm 2019Tất cả trạm BOT trên toàn quốc sẽ thu phí tự động từ năm 2019

Minh Trường 15:47 6/3/2018

Thu giá tự động không dừng là một trong những giải pháp công khai, minh bạch đối với người dân trong thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ. Người dân yêu cầu thu phí tự động để đảm bảo công bằng khi có thiết bị giám sát và tận mắt thấy số tiền một ngày trạm BOT thu được. Mặt khác, xóa lãng phí thời gian do thu phí thủ công.

Tat-ca-tram-BOT-tren-toan-quoc-se-thu-phi-tu-dong-tu-nam-2019
Cuối năm 2018, khoảng hơn ba triệu chiếc ôtô sẽ được dán tem thu giá tự động (thẻ Etag) để đến năm 2019, tại tất cả các trạm BOT trên phạm vi toàn quốc sẽ thực hiện thu giá tự động.

Hiện trên Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên có 39 trạm đang tổ chức thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ, trong đó có hai trạm dự kiến không triển khai hệ thống thu giá không dừng (trạm Tào Xuyên đang dừng thu, trạm cầu Rác có thời gian thu còn lại ngắn).
 
Đến nay, trong 24/37 trạm thuộc dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc (giai đoạn 1) - áp dụng cho Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên, đã có 15 trạm được đưa vào vận hành, 9 trạm đang triển khai lắp đặt và sẽ vận hành vào cuối quý 1/2018.

Ngoài ra, 9/37 trạm thuộc khu vực miền Trung, miền Nam đang được Tổng cục Đường bộ yêu cầu xây dựng tiến độ thực hiện chi tiết cũng như đàm phán hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ... đảm bảo thu giá tự động trước ngày 31/12/2018.

Đối với các tuyến quốc lộ còn lại, Tổng cục Đường bộ đã làm việc với công ty vận hành, khai tác các tuyến cao tốc để triển khai hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đưòng bộ tự động không dừng trên các tuyến cao tốc, tổ chức làm việc với các địa phương và các nhà đầu tư BOT còn lại để thống nhất lộ trình triển khai hệ thống.
 
Tuy nhiên, vấn đề BOT nóng lên không chỉ là chuyện thu phí dưới hình thức nào, mà còn nằm ở vị trí của các trạm thu phí.
 

Bộ Giao thông Vận tải sẽ làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ, các nhà đầu tư điều chỉnh, thực hiện thống nhất một công nghệ thu giá tự động không dừng tại tất cả các dự án. Đồng thời nghiên cứu tính bảo mật, chống làm giả thẻ Etag.
 

 


Minh Trường

Từ Khóa : ôtô BOT