Skip to main content

Trung tâm tâm Giáo dục lao động xã hội

  • Sáng qua, hơn 80 người đang cai nghiện tại Trung tâm tâm Giáo dục lao động xã hội Quảng Nam đã đục tường, vượt rào chạy thoát. Những người dân quanh khu vực đang lo lắng trước sự manh động của những trại viên này.