Skip to main content

tiêu thụ ô tô

  • Theo số liệu từ báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), trong năm vừa qua, lượng tiêu thụ ôtô tại thị trường Việt vượt ngưỡng 300.000 xe, trong đó, kết quả cao nhất thuộc về tháng 12.
  • Tổng lượng bán hàng trong tháng 4 của thị trường ôtô Việt Nam tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 4,8% so với tháng 3, trở thành tháng đầu Quý II có mức bán cao nhất từ đầu năm, đồng thời giúp dự báo toàn thị trường cuối năm sẽ cán đích trên 100.000 xe.