Skip to main content

người khiếm thị

  • Nhật Bản được biết đến là một đất nước tuyệt vời với môi trường thiên nhiên tươi đẹp cùng nhiều nét văn hóa độc đáo. Không chỉ vậy, người dân cũng rất thông minh, luôn tạo ra những thứ có thiến cả thế giới phải ngả phục.
  • Các nhà khoa học Nhật Bản công bố đã cấy ghép thành công tế bào da đầu tiên trên mắt người để khôi phục một phần thị lực bị mất, giúp người khiếm thị có cơ hội nhìn thấy dễ dàng hơn. Kết quả này đã được trình bày tại cuộc họp thường niên năm 2016 của Hiệp hội Nghiên cứu Thị lực và Nhãn khoa (Arvo)...
  • Các nhà khoa học Nhật Bản công bố đã cấy ghép thành công tế bào da đầu tiên trên mắt người để khôi phục một phần thị lực bị mất, giúp người khiếm thị có cơ hội nhìn thấy dễ dàng hơn. Kết quả này đã được trình bày tại cuộc họp thường niên năm 2016 của Hiệp hội Nghiên cứu Thị lực và Nhãn khoa (Arvo)...