Skip to main content

máy ảnh Lomo

  • Bố cục, màu sắc, chi tiết, quang sai... có quá nhiều lý thuyết mà không ít người thường cố nhét vào đầu với hy vọng có thể cho ra bức ảnh tốt. Việc này sẽ hữu ích với những người làm nghề liên quan hay đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh. Tuy nhiên, với những người chụp ảnh chỉ cho vui, có nhất thiết phải...